tr

ジャケット・デザインの世界

第1回:ヒプノシス https://www.kkbox.com/jp/ja/column/showbiz-0-1237-1.html
第2回:マット・メイトランド https://www.kkbox.com/jp/ja/column/showbiz-0-1252-1.html
第3回:ノーマン・シーフ https://www.kkbox.com/jp/ja/column/showbiz-0-1252-1.html
第4回:イネス&ヴィノード https://www.kkbox.com/jp/ja/column/showbiz-0-1276-1.html
第5回:アンディ・ウォーホル https://www.kkbox.com/jp/ja/column/showbiz-0-1290-1.html
第6回:横尾忠則 https://www.kkbox.com/jp/ja/column/showbiz-0-1309-1.html
第7回:ピーター・サヴィル https://www.kkbox.com/jp/ja/column/showbiz-0-1337-1.html

http://www.mot-art-museum.jp/exhibition/128.html